Archive for: Gallery - Photo

2018 신년연합감사예배 New Year Joint Service

web_20180107-CHOI1961 web_20180107-CHOI1966 web_20180107-CHOI1974 web_20180107-CHOI2022 web_20180107-CHOI2029 web_20180107-CHOI2060 web_CHOI1893 web_CHOI1953 web_CHOI1956 web_CHOI1959 web_CHOI1964 web_CHOI1965 web_YSC_0144 web_YSC_0150 web_YSC_0152 web_YSC_0153 web_YSC_0158 web_YSC_0165 web_YSC_0170 web_YSC_0172 web_YSC_0175 web_YSC_0177 web_YSC_0179 web_YSC_0182 web_YSC_0184 web_YSC_0185 web_YSC_0188 web_YSC_0191 web_YSC_0192 web_YSC_0193 web_YSC_0198 web_YSC_0212 web_YSC_0214

2017 성탄절 성찬 연합예배 Christmas Joint Service & Communion

20171225-ES6A0030

20171225-ES6A0059

20171225-ES6A0069

CHOI1404

CHOI1431

CHOI1434

CHOI1438

CHOI1442

CHOI1449

CHOI1450

CHOI1458

CHOI1474

CHOI1475

CHOI1477

CHOI1478

CHOI1481

CHOI1482

CHOI1489

CHOI1491

CHOI1494

CHOI1496

CHOI1498

CHOI1499

CHOI1500

CHOI1502

CHOI1520

CHOI1521

CHOI1525

CHOI1529

CHOI1555

CHOI1558

CHOI1563

CHOI1571

CHOI1581

CHOI1589

CHOI1613

CHOI1615

ES6A0032

ES6A0045

ES6A0046

ES6A0047

ES6A0050

ES6A0052

ES6A0053

ES6A0056

2017 성탄연합예배 (침례식, 소방관자녀 장학금 수여식) Christmas Joint Service

web_BWC_1487 web_BWC_1481 web_BWC_1479 web_BWC_1470 web_BWC_1469 web_BWC_1468 web_BWC_1465 web_BWC_1461 web_BWC_1459 web_BWC_1456 web_BWC_1451 web_BWC_1441 web_BWC_1439 web_BWC_1438 web_BWC_1437 web_BWC_1436 web_BWC_1433 web_BWC_1432 web_BWC_1431 web_BWC_1430 web_BWC_1426 web_BWC_1423 web_BWC_1415 web_BWC_1397 web_BWC_1396 web_BWC_1391 web_BWC_1382 web_BWC_1373 web_BWC_1370 web_BWC_1369 web_BWC_1367 web_BWC_1357 web_BWC_1354 web_BWC_1340 web_BWC_1339 web_BWC_1336 web_BWC_1335 web_BWC_1332 web_BWC_1326 web_BWC_1322 web_BWC_1319 web_BWC_1316 web_BWC_1312

2017 성탄 뮤지컬 Christmas Musical

_MG_2706 _MG_2703 _MG_2702 _MG_2696 _MG_2691 _MG_2686 _MG_2683 _MG_2675 _MG_2669 _MG_2660 _MG_2659 _MG_2657 _MG_2654 _MG_2647 _MG_2626 _MG_2625 _MG_2619 _MG_2618 _MG_2616 _MG_2611 _MG_2609 _MG_2608 _MG_2607 _MG_2599 _MG_2597 _MG_2591 _MG_2577 _MG_2573 _MG_2557 _MG_2534 _MG_2533 _MG_2530 _MG_2524 _MG_2519 _MG_2517 _MG_2516 _MG_2515 _MG_2506 _MG_2500 _MG_2499 _MG_2497 _MG_2490 _MG_2470CHOI1326 CHOI1324 CHOI1323 CHOI1312 CHOI1306 CHOI1298 CHOI1292 CHOI1282 CHOI1281 CHOI1279 CHOI1271 CHOI1256 CHOI1241 CHOI1213 CHOI1204 CHOI1199 CHOI1196 CHOI1193 CHOI1188 CHOI1186 CHOI1183 CHOI1140 CHOI1139 CHOI1138 CHOI1137 CHOI1105 CHOI1088 20171217-CHOI1173 _MG_2801 _MG_2794 _MG_2760 _MG_2752 _MG_2743 _MG_2738 _MG_2723 _MG_2709

2017 타코마 연합 성탄찬양예배

web_2017 연합 찬양예배0419 web_2017 연합찬양예배0064 web_2017 연합찬양예배0065 web_2017 연합찬양예배0067 web_2017 연합찬양예배0072 web_2017 연합찬양예배0076 web_2017 연합찬양예배0079 web_2017 연합찬양예배0118 web_2017 연합찬양예배0121 web_2017 연합찬양예배0127 web_2017 연합찬양예배0139 web_2017 연합찬양예배0145 web_2017 연합찬양예배0154 web_2017 연합찬양예배0157 web_2017 연합찬양예배0228 web_2017 연합찬양예배0231 web_2017 연합찬양예배0233 web_2017 연합찬양예배0279 web_2017 연합찬양예배0291 web_2017 연합찬양예배0305 web_2017 연합찬양예배0310 web_2017 연합찬양예배0314 web_2017 연합찬양예배0317 web_2017 연합찬양예배0332 web_2017 연합찬양예배0338 web_2017 연합찬양예배0359 web_2017 연합찬양예배0415 web_2017 연합찬양예배0425

2017 성탄 캐롤링 Christmas Caroling

web_2017 Carroling0016 web_2017 Carroling0020 web_2017 Carroling0029 web_2017 Carroling0034 web_2017 Carroling0036 web_2017 Carroling0047 web_2017 Carroling0056 web_2017 Carroling0059 web_2017 Carroling0065 web_2017 Carroling0066 web_2017 Carroling0069 web_2017 Carroling0070 web_2017 Carroling0072 web_2017 Carroling0075 web_2017 Carroling0084 web_2017 Carroling0088 web_2017 Carroling0097 web_2017 Carroling0107 web_2017 Carroling0108 web_BWC_5622 web_BWC_5626 web_BWC_5627 web_BWC_5630 web_BWC_5632 web_BWC_5634 web_BWC_5636 web_BWC_5639 web_BWC_5645 web_BWC_5663 web_BWC_5667 web_BWC_5679 web_KakaoTalk_Photo_2017-12-09-17-13-51 web_KakaoTalk_Photo_2017-12-09-17-14-02 web_KakaoTalk_Photo_2017-12-09-17-14-10 web_KakaoTalk_Photo_2017-12-09-17-14-16 web_KakaoTalk_Photo_2017-12-09-17-15-08

2017 성탄 캐롤링 Christmas Caroling

web_KakaoTalk_Photo_2017-12-09-17-15-08

web_KakaoTalk_Photo_2017-12-09-17-14-16

web_KakaoTalk_Photo_2017-12-09-17-14-10

web_KakaoTalk_Photo_2017-12-09-17-14-02

web_KakaoTalk_Photo_2017-12-09-17-13-51

web_BWC_5679

web_BWC_5667

web_BWC_5663

web_BWC_5645

web_BWC_5639

web_BWC_5636

web_BWC_5634

web_BWC_5632

web_BWC_5630

web_BWC_5627

web_BWC_5626

web_BWC_5622

web_2017 Carroling0108

web_2017 Carroling0107

web_2017 Carroling0097

web_2017 Carroling0088

web_2017 Carroling0084

web_2017 Carroling0075

web_2017 Carroling0072

web_2017 Carroling0070

web_2017 Carroling0069

web_2017 Carroling0066

web_2017 Carroling0065

web_2017 Carroling0059

web_2017 Carroling0056

web_2017 Carroling0047

web_2017 Carroling0036

web_2017 Carroling0034

web_2017 Carroling0029

web_2017 Carroling0020

web_2017 Carroling0016

2017 Carroling0016

web_2017 Carroling0069

web_2017 Carroling0066

web_2017 Carroling0065

web_2017 Carroling0059

web_2017 Carroling0056

web_2017 Carroling0047

web_2017 Carroling0036

web_2017 Carroling0034

web_2017 Carroling0029

web_2017 Carroling0020

web_2017 Carroling0016

2017 성탄 칸타타 Christmas Cantata

web_Cantata-007

web_Cantata-008

web_Cantata-014

web_Cantata-015

web_Cantata-018

web_Cantata-027

web_Cantata-030

web_Cantata-035

web_Cantata-040

web_Cantata-046

web_Cantata-050

web_Cantata-054

web_Cantata-058

web_Cantata-061

web_Cantata-066

web_Cantata-067

web_Cantata-069

web_Cantata-071

web_Cantata-074

web_Cantata-075

web_Cantata-076

web_Cantata-077

web_Cantata-079

web_Cantata-082

web_Cantata-087

web_Cantata-089

web_Cantata-092

web_Cantata-094

web_Cantata-101

web_Cantata-107

web_Cantata-110

web_Cantata-115

web_Cantata-117

web_Cantata-119

web_Cantata-120

web_Cantata-123

web_Cantata-124

web_Cantata-128

web_Cantata-130

web_Cantata-138

web_Cantata-149

web_Cantata-2017-Group-pic-01

web_Cantata-2017-Group-pic-03

web_TMHC20171202-5K3A4672

web_TMHC20171202-5K3A4680

web_TMHC20171202-5K3A4690

web_TMHC20171202-5K3A4700

web_TMHC20171202-5K3A4710

web_TMHC20171202-5K3A4730

web_TMHC20171202-5K3A4732

web_TMHC20171202-5K3A4738

web_TMHC20171202-5K3A4750

web_TMHC20171202-5K3A4757

web_TMHC20171202-5K3A4766

web_TMHC20171202-5K3A4783

web_TMHC20171202-5K3A4804

web_TMHC20171202-5K3A4811

web_TMHC20171202-5K3A4824

web_TMHC20171202-5K3A4839

web_TMHC20171202-5K3A4843

web_TMHC20171202-5K3A4848

web_TMHC20171202-5K3A4857

web_TMHC20171202-5K3A4885

web_TMHC20171202-5K3A4892

web_TMHC20171202-5K3A4912

web_TMHC20171202-5K3A4926

web_TMHC20171202-5K3A4931

web_TMHC20171202-5K3A4933

web_TMHC20171202-5K3A4957

web_TMHC20171202-5K3A5002

web_TMHC20171202-5K3A5054

web_TMHC20171202-5K3A5067

web_TMHC20171202-5K3A5076

web_TMHC20171202-5K3A5146

web_TMHC20171202-5K3A5150

web_TMHC20171202-5K3A5156

web_TMHC20171202-5K3A5216

web_TMHC20171202-5K3A5225

web_TMHC20171202-5K3A5232

web_TMHC20171202-5K3A5243

web_TMHC20171202-5K3A5246

web_TMHC20171202-5K3A5250

web_TMHC20171202-5K3A5277

web_TMHC20171202-5K3A5286

web_TMHC20171202-5K3A5293

web_TMHC20171202-5K3A5300

web_TMHC20171202-5K3A5304

web_TMHC20171202-5K3A5322

web_TMHC20171202-5K3A5323

web_TMHC20171202-5K3A5332

2017 추수감사절 침례식

web_20171119-BWC_4428

web_20171119-BWC_4430

web_20171119-BWC_4432

web_20171119-BWC_4433

web_20171119-BWC_4435

web_20171119-BWC_4436

web_20171119-BWC_4437

web_20171119-BWC_4439

web_20171119-BWC_4443

web_20171119-BWC_4445

web_20171119-BWC_4448

web_20171119-BWC_4449

web_20171119-BWC_4450

web_20171119-BWC_4453

web_20171119-BWC_4454

web_20171119-BWC_4456

web_20171119-BWC_4459

web_20171119-BWC_4460

web_20171119-BWC_4462

web_20171119-BWC_4463

web_20171119-BWC_4466

web_20171119-BWC_4467

2017 추수감사연합예배

web_20171119-BWC_4622 web_20171119-BWC_4618 web_20171119-BWC_4616 web_20171119-BWC_4607 web_20171119-BWC_4606 web_20171119-BWC_4605 web_20171119-BWC_4598 web_20171119-BWC_4591 web_20171119-BWC_4588 web_20171119-BWC_4585 web_20171119-BWC_4582 web_20171119-BWC_4581 web_20171119-BWC_4580 web_20171119-BWC_4574 web_20171119-BWC_4570 web_20171119-BWC_4569 web_20171119-BWC_4566 web_20171119-BWC_4563 web_20171119-BWC_4562 web_20171119-BWC_4561 web_20171119-BWC_4559 web_20171119-BWC_4554 web_20171119-BWC_4551 web_20171119-BWC_4550 web_20171119-BWC_4549 web_20171119-BWC_4548 web_20171119-BWC_4547 web_20171119-BWC_4546 web_20171119-BWC_4543 web_20171119-BWC_4540 web_20171119-BWC_4539 web_20171119-BWC_4537 web_20171119-BWC_4533 web_20171119-BWC_4530 web_20171119-BWC_4525 web_20171119-BWC_4522 web_20171119-BWC_4519 web_20171119-BWC_4517 web_20171119-BWC_4513 web_20171119-BWC_4509 web_20171119-BWC_4506 web_20171119-BWC_4502 web_20171119-BWC_4500 web_20171119-BWC_4499 web_20171119-BWC_4498 web_20171119-BWC_4493 web_20171119-BWC_4492 web_20171119-BWC_4489 web_20171119-BWC_4488 web_20171119-BWC_4484 web_20171119-BWC_4483 web_20171119-BWC_4482 web_20171119-BWC_4478 web_20171119-BWC_4477 web_20171119-BWC_4476 web_20171119-BWC_4469 web_20171119-BWC_4421

2017 가을학기 시니어대학 종강식

web_20171109_103526

web_20171109_103556

web_20171109_103600

web_20171109_103623

web_20171109_104442

web_20171109_104912

web_20171109_105052

web_20171109_110109

web_20171109_110123

web_20171109_110133

web_20171109_110215

web_20171109_110458

web_20171109_110840

web_20171109_111418

web_20171109_111657

web_20171109_112213

web_20171109_112312

web_20171109_112324

web_20171109_112400

web_20171109_112559

web_20171109_113523

web_20171109_114033

web_20171109_114420

web_20171109_114946

web_20171109_115523

web_20171109_115544

web_20171109_115557

web_20171109_115603

web_20171109_115611

web_20171109_115638

web_20171109_115641

web_20171109_115706

web_20171109_115719

web_20171109_115801

web_20171109_115807

web_20171109_115821

web_20171109_115823

web_20171109_115909

web_20171109_115914

web_20171109_115922

web_20171109_115930

web_20171109_115944

web_20171109_120006

web_20171109_120045

web_20171109_120048

web_20171109_120105

web_20171109_120110

web_20171109_120118

web_20171109_120130

web_20171109_120137

web_20171109_120141

web_20171109_120148

web_20171109_120153

web_20171109_120220

web_20171109_120227

web_20171109_120232

web_20171109_120419

web_20171109_121502

하베스트 나잇 Harvest Night 2017

web_20171031-BWC_4063 web_20171031-BWC_4296 web_20171031-BWC_4292 web_20171031-BWC_4288 web_20171031-BWC_4275 web_20171031-BWC_4262 web_20171031-BWC_4241 web_20171031-BWC_4239 web_20171031-BWC_4237 web_20171031-BWC_4235 web_20171031-BWC_4229 web_20171031-BWC_4225 web_20171031-BWC_4222 web_20171031-BWC_4221 web_20171031-BWC_4218 web_20171031-BWC_4206 web_20171031-BWC_4199 web_20171031-BWC_4189 web_20171031-BWC_4169 web_20171031-BWC_4164 web_20171031-BWC_4153 web_20171031-BWC_4141 web_20171031-BWC_4139 web_20171031-BWC_4132 web_20171031-BWC_4130 web_20171031-BWC_4128 web_20171031-BWC_4127 web_20171031-BWC_4114 web_20171031-BWC_4108 web_20171031-BWC_4105 web_20171031-BWC_4103 web_20171031-BWC_4101 web_20171031-BWC_4097 web_20171031-BWC_4085 web_20171031-BWC_4084 web_20171031-BWC_4082 web_20171031-BWC_4076 web_20171031-BWC_4074 web_20171031-BWC_4064

극동방송 어린이합창단 공연 및 김장환 목사 초청 구국기도회

web_20171011-BWC_3596

web_20171011-BWC_3599

web_20171011-BWC_3602

web_20171011-BWC_3604

web_20171011-BWC_3615

web_20171011-BWC_3623

web_20171011-BWC_3626

web_20171011-BWC_3643

web_20171011-BWC_3648

web_20171011-BWC_3651

web_20171011-BWC_3659

web_20171011-BWC_3705

web_20171011-BWC_3706

web_20171011-BWC_3719

web_20171011-BWC_3724

web_20171011-BWC_3732

web_20171011-BWC_3737

web_20171011-BWC_3738

web_20171011-BWC_3747

web_20171011-BWC_3749

web_20171011-BWC_3753

web_20171011-BWC_3763

web_20171011-BWC_3766

web_20171011-BWC_3773

web_20171011-BWC_3777

web_20171011-BWC_3783

web_20171011-BWC_3795

web_20171011-BWC_3797

web_20171011-BWC_3803

web_20171011-BWC_3805

web_20171011-BWC_3809

web_20171011-BWC_3810

web_20171011-BWC_3811

web_20171011-BWC_3814

web_20171011-BWC_3817

web_20171011-BWC_3825

web_20171011-BWC_3832

web_20171011-BWC_3833

web_20171011-BWC_3835

web_20171011-BWC_3837

web_20171011-BWC_3843

web_20171011-BWC_3844

web_20171011-BWC_3848

web_20171011-BWC_3852

web_20171011-BWC_3853

web_20171011-BWC_3855

web_20171011-BWC_3858

web_20171011-BWC_3869

web_20171011-BWC_3870

web_20171011-BWC_3884

러브타코마 이웃초청부흥회 (진재혁 목사)

web_20171006-BWC_3297

web_20171006-BWC_3299

web_20171006-BWC_3314

web_20171006-BWC_3315

web_20171006-BWC_3316

web_20171006-BWC_3327

web_20171006-BWC_3332

web_20171006-BWC_3336

web_20171006-BWC_3354

web_20171006-BWC_3357

web_20171007-BWC_3383

web_20171007-BWC_3389

web_20171007-BWC_3397

web_20171007-BWC_3399

web_20171007-BWC_3401

web_20171007-BWC_3407

web_20171007-BWC_3418

web_20171007-BWC_3423

web_20171007-BWC_3442

web_20171007-BWC_3444

web_20171007-BWC_3446

web_20171007-BWC_3453

web_20171007-BWC_3468

web_20171008-BWC_3487

web_20171008-BWC_3495

web_20171008-BWC_3496

web_20171008-BWC_3500

web_20171008-BWC_3504

web_20171008-BWC_3505

web_20171008-BWC_3513

web_20171008-BWC_3514

web_20171008-BWC_3517

web_20171008-BWC_3525

web_20171008-BWC_3526

web_20171008-BWC_3527

web_20171008-BWC_3535

web_20171008-BWC_3545

web_20171008-BWC_3565

web_20171008-BWC_3573

web_20171008-BWC_3581

선교 음식 바자회

web_20170924-BWC_3245 web_20170924-BWC_3246 web_20170924-BWC_3247 web_20170924-BWC_3248 web_20170924-BWC_3250 web_20170924-BWC_3251 web_20170924-BWC_3252 web_20170924-BWC_3253 web_20170924-BWC_3255 web_20170924-BWC_3256 web_20170924-BWC_3257 web_20170924-BWC_3258 web_20170924-BWC_3259 web_20170924-BWC_3260 web_20170924-BWC_3262 web_20170924-BWC_3263 web_20170924-BWC_3270 web_20170924-BWC_3271 web_20170924-BWC_3272 web_20170924-BWC_3273 web_20170924-BWC_3274 web_20170924-BWC_3275 web_20170924-BWC_3276 web_20170924-BWC_3277

2017 전교인 체육대회

web_20170917-BWC_3233

web_20170917-BWC_3202

web_20170917-BWC_3200

web_20170917-BWC_3183

web_20170917-BWC_3175

web_20170917-BWC_3170

web_20170917-BWC_3155

web_20170917-BWC_3153

web_20170917-BWC_3135

web_20170917-BWC_3133

web_20170917-BWC_3122

web_20170917-BWC_3121

web_20170917-BWC_3120

web_20170917-BWC_3115

web_20170917-BWC_3093

web_20170917-BWC_3087

web_20170917-BWC_3084

web_20170917-BWC_3082

web_20170917-BWC_3077

web_20170917-BWC_3071

web_20170917-BWC_3070

web_20170917-BWC_3058

web_20170917-BWC_3054

web_20170917-BWC_3050

web_20170917-BWC_3041

web_20170917-BWC_3024

web_20170917-BWC_3023

web_20170917-BWC_3014

web_20170917-BWC_3012

web_20170917-BWC_3010

web_20170917-BWC_3001

web_20170917-BWC_2999

web_20170917-BWC_2998

web_20170917-BWC_2993

web_20170917-BWC_2986

web_20170917-BWC_2980

web_20170917-BWC_2976

web_20170917-BWC_2971

web_20170917-BWC_2966

web_20170917-BWC_2960

web_20170917-BWC_2957

web_20170917-BWC_2955

여름한글학교 2017

CHOI7880

CHOI7882

CHOI7884

CHOI7885

CHOI7888

CHOI7890

CHOI7891

CHOI7897

CHOI7956

여름 한글학교 20170002

여름 한글학교 20170008

여름 한글학교 20170018

여름 한글학교 20170019

여름 한글학교 20170020

여름 한글학교 20170031

여름 한글학교 20170032

여름 한글학교 20170042

여름 한글학교 20170050

여름 한글학교 20170052

여름 한글학교 20170053

여름 한글학교 20170055

여름 한글학교 20170063

여름 한글학교 20170065

여름 한글학교 20170076

여름 한글학교 20170079

여름 한글학교 20170095

여름 한글학교 20170098

여름 한글학교 20170111

여름 한글학교 20170113

여름 한글학교 20170114

여름 한글학교 20170115

여름 한글학교 20170119

여름 한글학교 20170121

여름 한글학교 20170124

VBS 2017 – Day 5resizedCHOI6941resizedCHOI6919resizedCHOI6889resizedCHOI6880resizedCHOI6931resizedCHOI6934resizedCHOI6937resizedCHOI6939resizedCHOI6877resizedCHOI6910resizedCHOI6912resizedCHOI6915resizedCHOI6923resizedVBS 2017 단체사진-2 resizedKakaoTalk_Photo_2017-07-01-15-52-41 resized20170701-CHOI7301 resized20170701-CHOI7300 resized20170701-CHOI7288 resized20170701-CHOI7268 resized20170701-CHOI7259 resized20170701-CHOI7252 resized20170701-CHOI7249 resized20170701-CHOI7233 resized20170701-CHOI7221 resized20170701-CHOI7207 resized20170701-CHOI7178 resized20170701-CHOI7158-2 resized20170701-CHOI7152-2 resized20170701-CHOI7151 resized20170701-CHOI7149 resized20170701-CHOI7144 resized20170701-CHOI7136 resized20170701-CHOI7131 resized20170701-CHOI7129 resized20170701-CHOI7123 resized20170701-CHOI7122 resized20170701-CHOI7120 resized6Graders C - 7 resized6Graders B- 8 resized6Graders A- 8

VBS 2017 – Day 4

vbs2017_resize2017 VBS Day 4 on 30 June0122-436 vbs2017_resize2017 VBS Day 4 on 30 June0118-434 vbs2017_resize2017 VBS Day 4 on 30 June0116-432 vbs2017_resize2017 VBS Day 4 on 30 June0091-430 vbs2017_resize2017 VBS Day 4 on 30 June0062-428 vbs2017_resize2017 VBS Day 4 on 30 June0035-426 vbs2017_resize2017 VBS Day 4 on 30 June0034-424 vbs2017_resize2017 VBS Day 4 on 30 June0028-418 vbs2017_resize2017 VBS Day 4 on 30 June0015-420 vbs2017_resize2017 VBS Day 4 on 30 June0012-416 vbs2017_resize2017 VBS Day 4 on 30 June0010-414 vbs2017_resize2017 VBS Day 4 on 30 June0009-422 vbs2017_resizeKakaoTalk_2017-07-01-08-04-48_Photo_60-412 vbs2017_resize1499280257247-015 vbs2017_resize1499280256071-014 vbs2017_resize1499280254887-013 vbs2017_resize1499280253654-012 vbs2017_resize1499280252386-011 vbs2017_resize1499280251026-010 vbs2017_resize1499280249338-009 vbs2017_resize1499280246029-008 vbs2017_resize1499280244267-007 vbs2017_resize1499280227029-004 vbs2017_resize1499280225146-003 vbs2017_resize1499280220900-002 vbs2017_resize2017 VBS Day 4 on 30 June0123-438 vbs2017_resize2017 VBS Day 4 on 30 June0147-454 vbs2017_resize2017 VBS Day 4 on 30 June0142-456 vbs2017_resize2017 VBS Day 4 on 30 June0128-444 vbs2017_resize2017 VBS Day 4 on 30 June0127-442 vbs2017_resize2017 VBS Day 4 on 30 June0126-440 vbs2017_resize2017 VBS Day 4 on 30 June0149-452 vbs2017_resize2017 VBS Day 4 on 30 June0171-446 vbs2017_resize2017 VBS Day 4 on 30 June0167-448 vbs2017_resize2017 VBS Day 4 on 30 June0154-450

VBS 2017 – Day 3

vbs2017_resize_DSC3770-371

vbs2017_resize_DSC3772-369

vbs2017_resize_DSC3792-367

vbs2017_resize_DSC3793-365

vbs2017_resize_DSC3794-363

vbs2017_resize_DSC3802-361

vbs2017_resize_DSC3817-359

vbs2017_resize20170629_091901-328

vbs2017_resize20170629_132535-330

vbs2017_resize20170629_132555-332

vbs2017_resize20170629_132613-334

vbs2017_resize20170629_135327-336

vbs2017_resize1499280219636-001

vbs2017_resize1499280230864-005

vbs2017_resize1499280233156-006

vbs2017_resizeDSC_0021-375

vbs2017_resizeDSC_0027-322

vbs2017_resizeDSC_0049-324

vbs2017_resizeDSC_0052-326

vbs2017_resizeDSC_0086-353

vbs2017_resizeDSC_0131-379

vbs2017_resizeDSC_0149-342

vbs2017_resizeDSC_0152-377

vbs2017_resizeDSC_0179-340

vbs2017_resizeDSC_0181-381

vbs2017_resizeDSC_0187-383

vbs2017_resizeDSC_0222-355

vbs2017_resizeDSC_0257-357

vbs2017_resizeKakaoTalk_Photo_2017-06-29-20-10-37-47-338

vbs2017_resize_DSC3767-373

vbs2017_resize_DSC3803-344

vbs2017_resizeDSC_0125-346

vbs2017_resizeDSC_0259-348

UA-102221202-1