Video Clips | 교회소개 영상

 


2018 창립 43주년 기념영상 (43th Anniversary Commemoration Video)


타코마제일침례교회 연혁 (TFBC History)


여름성경학교 2017 (VBS 2017)


여름성경학교 2018 (VBS 2018)


“러브 타코마” 타코마 소개영상 (“Love Tacoma” Intro. Video)


2016 한인 침례교 총회 사역영상 (2016 Korean Southern Baptist Convention)


한국전쟁 참전용사 감사행사 (2016 Korean Southern Baptist Convention)

UA-102221202-1